-

MAÇONNELOGIE is een rubriek/column die Cees van Dam tussen 2010 en 2017 geschreven heeft voor het Algemeen Maçonniek Tijdschrift KUZ / VRIJMETSELARIJ / VM, een uitgave van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Op deze website MAÇONNELOGIE treft u bouwstukken aan die [vaak] de bron zijn van die columns, die na de bouwstukken ook op de website staan.. 

Een bouwstuk lezen is echt heel iets anders dan een bouwstuk in levende lijve gepresenteerd krijgen. Wie de bouwstukken heeft horen voordragen, weet dat.

Loges of Kapittels [Hoge Graden, HKG] die Cees van Dam willen boeken voor het houden van een bouwstuk/rede kunnen dat doen via chmvandam@gmail.com / 06 23716580

Ook buiten de Vrijmetselarij is hij te boeken als [s]preker.

In de meeste gevallen vraagt hij een vergoeding van de reiskosten [auto, 25 cent/km] en indien onvermijdelijk verblijfkosten.
De Ruwe Steen                 Melodie: Bram Vermeulen "Ik heb een steen gelegd ...

'k Heb aan mijn steen gehakt, mijn hamer dreef de beitel
De splinters sprongen overal om mij heen
Ik zocht de haakse hoek, de gladde vlakken
Want in mij wist ik de kubieke steen

Ik hakte, steeds kleiner werd mijn steentje
Maar telkens als ik dacht dat ik er was
Dan bleek de hoek toch nog te wijken
En nimmer stond mijn schietlood waterpas

'k Heb aan mijn steen gehakt en nooit was ik tevreden
Nu weet ik dat ik nooit kubiek zal wezen
Het scheve zit nu eenmaal aan mij vast.
Mijn steen voegt zich gevoeglijk, ervan uitgaand dat
Een bultje altijd in een kuiltje past

'k Heb aan mijn steen gehakt en nooit was ik tevreden
Nu weet ik dat ik nooit kubiek zal wezen
Het scheve zit nu eenmaal aan mij vast.
Mijn steen voegt zich gevoeglijk, ervan uitgaand dat
Mijn bultje altijd in jouw kuiltje past


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint