-

MAÇONNELOGIE is een rubriek/column die Cees van Dam tussen 2010 en 2017 geschreven heeft voor jet Algemeen Maçonniek Tijdschrift KUZ / VRIJMETSELARIJ / VM, een uitgave van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Op deze website MAÇONNELOGIE vindt u bouwstukken die [vaak] de bron zijn van die columns. Een bouwstuk lezen is heel iets anders dan een bouwstuk in levende lijve gepresenteerd krijgen. Wie Cees van Dam zijn bouwstukken heeft horen voordragen, weet dat.

Loges of Kapittels die Cees van Dam willen boeken voor het houden van een bouwstuk/rede kunnen dat doen via chmvandam@gmail.com

Ook buiten de Vrijmetselarij is hij te boeken als [s]preker.

In de meeste gevallen vraagt hij een vergoeding van de reiskosten en indien onvermijdelijk verblijfkosten.De Ruwe Steen

'k Heb aan mijn steen gehakt, mijn hamer dreef de beitel
De splinters sprongen overal om mij heen
Ik zocht de haakse hoek, de gladde vlakken
Want in mij wist ik de kubieke steen

Ik hakte, steeds kleiner werd mijn steentje
Maar telkens als ik dacht dat ik er was
Dan bleek de hoek toch nog te wijken
En nimmer stond mijn schietlood waterpas

'k Heb aan mijn steen gehakt en nooit was ik tevreden
Nu weet ik dat ik nooit kubiek zal wezen
Het scheve zit nu eenmaal aan mij vast.
Mijn steen voegt zich gevoeglijk, ervan uitgaand dat
Een bultje altijd in een kuiltje past

'k Heb aan mijn steen gehakt en nooit was ik tevreden
Nu weet ik dat ik nooit kubiek zal wezen
Het scheve zit nu eenmaal aan mij vast.
Mijn steen voegt zich gevoeglijk, ervan uitgaand dat
Mijn bultje altijd in jouw kuiltje past


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint