top of page

MAÇONNELOGIE is een rubriek/column die Cees van Dam tussen 2010 en 2023 geschreven heeft voor het Algemeen Maçonniek Tijdschrift KUZ / VRIJMETSELARIJ / VM, een uitgave van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 

Op deze website MAÇONNELOGIE treft u bouwstukken aan die [vaak] de bron zijn van die columns, die na de bouwstukken ook op de website staan.. 

Een bouwstuk lezen is echt heel iets anders dan een bouwstuk in levende lijve gepresenteerd krijgen. Wie de bouwstukken heeft horen voordragen, weet dat.

Loges of Kapittels [Hoge Graden, HKG] die Cees van Dam willen boeken voor het houden van een bouwstuk/rede kunnen dat doen via chmvandam@gmail.com / 06 23716580

Ook buiten de Vrijmetselarij is hij te boeken als [s]preker. 

In de meeste gevallen vraagt hij een vergoeding van de reiskosten [auto, 30 cent/km] en indien onvermijdelijk verblijfkosten.

De Ruwe Steen 

Melodie: Bram Vermeulen "Ik heb een steen gelegd ...

'k Heb aan mijn steen gehakt, 

mijn hamer dreef de beitel

De splinters sprongen overal om mij heen

Ik zocht de haakse hoek, 

de gladde vlakken

Want in mij wist ik de kubieke steen

Ik hakte, steeds kleiner werd mijn steentje

Maar telkens als ik dacht dat ik er was

Dan bleek de hoek toch nog te wijken

En nimmer stond mijn schietlood waterpas

'k Heb aan mijn steen gehakt 

en nooit was ik tevreden

Nu weet ik dat ik nooit kubiek zal wezen

Het scheve zit nu eenmaal aan mij vast.

Mijn steen voegt zich gevoeglijk, 

ervan uitgaand dat

Een bultje altijd in een kuiltje past

'k Heb aan mijn steen gehakt 

en nooit was ik tevreden

Nu weet ik dat ik nooit kubiek zal wezen

Het scheve zit nu eenmaal aan mij vast.

Mijn steen voegt zich gevoeglijk, 

ervan uitgaand dat

Mijn bultje altijd in jouw kuiltje past

bottom of page